Portugal… y PIMEC en Cataluña

El tremendo precio del rescate que habrá de pagar Portugal se recoge brevemente en este artículo:

Portugal, el tremendo precio del rescate.

Y de seguir así es lo que nos espera a nosotros. Mientras invertimos dinero en Bancos y Cajas, la Pyme viable muere por falta de financiación, agravando con ello el paro, aumentando los gastos del estado, aumentando la mora, reduciendo esperanza de vida, aumentando la conflictividad social… en fin, un desastre para todos ¿cómo es posible que se ahogue a la pyme viable que es la solución del problema?

En Cataluña esta semana, Josep González, presidente de la patronal PIMEC (de la micro, pequeña, mediana empresa y autónomos) destacaba en diversos medios de comunicación y en la Asamblea General de la entidad que el mayor problema de España es el paro y que la Pyme, que ha de ser la solución porque emplea al 80% de los trabajadores, se encuentra sin poder pagar sueldos y materiales -incluso de comandas ya vendidas- por falta de crédito. Dijo lo siguiente (son apuntes de su intervención, no su intervención literal):

El tancament empreses al 2010 va baixar respecte al 2009, pero encara es va produir un tancament de 2629 empreses a Catalunya (20890 a Espanya)  i proces  concursal de 1161 empreses a Catalunya (4.845 a Espanya)  31% han tancat per manca de finançament. Es podria titular d´Ere Invisible.

Perspectives per l´any 2011

Bancs i Caixes continuarán sense donar credit i el poc que donarán será car.

Raons:

a) Basilea III: exigencia de una major capitalitzacio i de mes qualitat entitats

b) la forta inestabilitat financiera que tenen ara bancs i sobretot caixes ,

c) les  seves propies necessitats de tesoreria son les principals raons per les que no millorara el credit .

Ajudes FROP alerta del problema de les caixes. Per elles si hi han diners. No per les empreses.  Tenen sentit les ajudes del Frop si no ajuden al teixit productiu?. Amb la nova postura bancaria,com es financiaran els emprenedors i les empreses ?

Que poden fer les empreses devant d´aquest panorama?

a)   pensar que el seu principal problema es el finançament, mes que les vendes, el personal, etc. Empresaris (sobretot pimes), tenen que destinar molt temps a aquesta parcela.Avui, sense finançament es molt dificil sobreviure.

b)   Capitalitzarse millor mitjançant una nova cultura de finançament empresarial , a base d´un mix de diferentes opcions:

a) Credit de les entitats financieres privades .

b) Credit de les entitats financieres publiques (ICF,Avalis,ICO,

c) Credits participatius.(Enisa, privats)

d) Capital risc o nous socis , aportadors de capital.

e) Fusions totals o parcials, de capital o de projectes.

f)  MAB – Mercat alternatiu bursari (sols per fortes demandes de financ.)

g)  I, sobretot, aportacio de nou capital dels socis, si es creu en el  projecte. Per aixo calen mesures incentivadores dels governs. L´any passat demanabem la supresio de l% de l´Impost de Transm. Surtosament ja s´ha fet, pero cal fer mes (Impost Stats…..)

D´altres mesures que ajudarien a la tesoreria de les empreses:

1) Govern aprovar que no es pagui l´IVA, abans de cobrar les factures

2) Que pagues millor l´administracio – governs i municipis. Comença a passar que moltes empreses deixen de treballar per l´administracio perque no poden aguantar la moratoria de pagaments.

La Llei de Morositat ha millorat els terminis de pagament entre agents privats pero no es aixi en els pagaments de governs i ajuntaments que s´han empitjorat. (privats de 101 a 94 dies/public de 157 a 161 dies).

(Pedro Nueno: si s´ajuda a les empreses viables, en dos anys seran solides i creixeran fort).

Seguir leyendo